Bioresonantie

Opsporen van ziekte of dysbalans

Bioresonantie is een nog vrij onbekende therapievorm. Onderdeel van de therapie is het meten van trillingen in het menselijk lichaam. Hierdoor wordt onderscheid gemaakt in gezonde trillingen, afwezigheid of zelfs verzwakte vorm van trillingen en trillingen die duiden op ziekte ofwel dysbalans in het lichaam. Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de methode is het werk van Professor Smith van de Salford-Universiteit in Engeland. Hij heeft in 12 jaar research, in samenwerking met andere artsen vastgesteld dat ieder mens een individueel trillings spectrum heeft, dat ook voor therapie gebruikt kan worden. Zoals wij nu weten worden biochemische processen in het lichaam bestuurd door elektromagnetische signalen. Als deze door disharmonische informatie gestoord zijn, dan worden ook biochemische processen in hun afloop gestoord en kunnen vele ziekten ontstaan. 

Klik hier voor meer informatie over bioresonantie

De bioresonantie behandeling kan de afvoer van schadelijke stoffen uit het lichaam op gang brengen. Het is dan ook belangrijk om in aansluiting op de behandeling veel mineraalarm water of thee te drinken. Een warm bad of sauna hebben tevens een positieve invloed op deze reiniging.